Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Ακίνητα: Πως θα υπολογίζεται το "Χαράτσι" - Φόρος ακόμα και στα πάρκινγκ - Ολος ο νόμος

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ακίνητα: Πως θα υπολογίζεται το Χαράτσι - Φόρος ακόμα και στα πάρκινγκ - Ολος ο νόμος

Της Μαρίας Βουργάνα

Ένα νέο μόνιμο φόρο που θα επιβληθεί σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα από τις κατοικίες, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια μέχρι και τα πάρκινγκ που βρίσκονται στις πυλωτές των πολυκατοικιών, θα πληρώνουν από το επόμενο έτος περίπου 5,5 εκατ. φορολογούμενοι.

Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θα αντικαταστήσει το «χαράτσι» στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που επιβάλλεται σήμερα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, θα επιβληθεί όχι με βάση τη συνολική ακίνητη περιουσία κάθε φορολογούμενου αλλά ανά ακίνητο και θα επιμερίζεται ως ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε φορολογούμενου στο ακίνητο.

Συγκεκριμένα θα φορολογηθούν όλα τα κτίσματα, τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως και οικισμού καθώς και για πρώτη φορά τα αγροτεμάχια, τα κτίσματα που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς (μαντριά) αλλά και τα ημιτελή κτίσματα. Επίσης, θα φορολογηθούν οι θέσεις στάθμευσης, οι βοηθητικοί χώροι και οι πισίνες που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών.

Ο φόρος θα καταβάλλεται σε δόσεις, χωρίς όμως να καθορίζεται ο αριθμός τους ενώ στην περίπτωση που καταβληθεί εφάπαξ προβλέπεται έκπτωση 1,5%.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η βεβαίωση φόρων ύψους 3,5 δισ. ευρώ και η είσπραξη εσόδων 2,9 δισ. ευρώ ετησίως.

Με τον ενιαίο φόρο υπολογίζεται ότι θα προκύψουν ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων σε σχέση με το έκτακτο ειδικό τέλος που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Βέβαια, το λεγόμενο «χαράτσι» της ΔΕΗ ήταν ένας έκτακτος φόρος που στήριξε τους προϋπολογισμούς των ετών 2011, 2012 και 2013 ενώ οι επιβαρύνσεις που φέρνει ο νέος φόρος θα είναι μόνιμες.

Ο Ενιαίος φόρος θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα με κριτήριο την έκταση, την τοποθεσία και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αφού επιβληθεί επί του ακινήτου κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Στον νέο φόρο υπάγονται όλα τα ακίνητα εκτός αυτών που ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα, ενώ προκειμένου για άλλους φορείς του Δημοσίου, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κ.λπ. είναι όλοι υποκείμενοι στο φόρο για ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν. Εξαίρεση αποτελούν μόνο ακίνητα που είναι δεσμευμένα από το δημόσιο, χωρίς καμία αποζημίωση, ή θα έπρεπε να έχουν αποδεσμευτεί ή αποζημιωθεί για την απαλλοτρίωσή τους και το δημόσιο δεν το πράττει.

Ο νέος φόρος θα επιβάλλεται χωρίς αφορολόγητο όριο με ελάχιστες απαλλαγές που θα χορηγούνται όμως υπό αυστηρές προϋποθέσεις για άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο, ιδιαίτερα αν έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, οπότε υπό προϋποθέσεις απαλλάσσονται ολοσχερώς του φόρου. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία αδυνατούν, λόγω των συνθηκών, να αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση, μπορούν να μεταθέσουν χρονικά την πληρωμή του φόρου.

Πως θα φορολογηθούν τα ακίνητα

1. Κατοικίες: Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και καθορίζεται από την τιμή ζώνης του κτίσματος (ορίζονται κατʼ αντιστοιχία 20 φορολογικές ζώνες) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος (παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσόψεων, βοηθητικοί χώροι). Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τα κτίρια ειδικών χρήσεων (π.χ. βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές αποθήκες κ.λπ.), καθώς και για ειδικές συνθήκες, όπως τα ημιτελή κτίσματα.

Ειδικότερα:

- Δημιουργούνται 20 φορολογικές ζώνες από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τιμή ζώνης άνω των 5.001 ευρώ.

- Ο ΕΝΦΑ προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου , του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας και του συντελεστή πρόσοψης, καθώς και του συντελεστή βοηθητικών χώρων, και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση.

2. Οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμού: Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπονται 25 συντελεστές ανάλογα με την μοναδιαία αξία του οικοπέδου. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του και κυμαίνεται από 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως και 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μοναδιαία αξίας γης άνω των 5.000 ευρώ. Εφʼ όσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, στο μέρος του οικοπέδου που φορολογείται, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Ο νέος φόρος θα φέρει σημαντικές επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες οικοπέδων σε περιοχές με υψηλή μοναδιαία αξίας γης δηλαδή σε φορολογούμενους που διαθέτουν σε περιοχές- φιλέτα καθώς και σε όσους διαθέτουν οικόπεδα εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα.

3. Αγροτεμάχια: Φόρο θα πληρώσουν για πρώτη φορά το 2014 οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο φόρος είναι σχετικά χαμηλός ενώ μεγαλύτερα ποσά φόρου θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια σε ακριβές περιοχές της χώρας ή εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει κτίσμα. Ο φόρος για τα αγροτεμάχια προκύπτει από την περιοχή που βρίσκεται, την απόσταση από τη θάλασσα, από την χρήση καθώς και αν υπάρχει κτίσμα εντός. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τα αγροτεμάχια ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά (ή 0,0015ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με τους εξής συντελεστές:

- Συντελεστής Θέσης

- Συντελεστής Χρήσης

- Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα

- Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας

- Αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, ή επαρχιακή τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2 και 1,1 αντίστοιχα.

- Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τετραγωνικά μέτρα ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.

Φοροεκπτώσεις – απαλλαγές

Ελάχιστες είναι οι απαλλαγές από το νέο φόρο οι οποίες θα χορηγούνται υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα χορηγείται έκπτωση 50% επί του συνολικού βεβαιωθέντος φόρου σε περιπτώσεις διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του. Η έκπτωση χορηγείται σε ετήσια βάση ενώ θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στην ιδιοκτησία των μελών του νοικοκυριού (λαμβανομένου υπʼ όψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. προκειμένου για κτίσματα, τα 500 τμ προκειμένου για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού και τα 6.000 τμ προκειμένου για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου.

- Τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Για τους φορολογούμενους με τρία ή περισσότερα παιδιά χορηγείται απαλλαγή 100% από το φόρο εφόσον τηρούνται σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια.

Στις επιχειρήσεις χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε ετήσια βάση και πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

- Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

- Ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

- Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Εκχώρηση

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλλουν με μετρητά τον Ενιαίο Φόρο θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν το σύνολο ή μέρος του οφειλόμενου φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο της πλήρους κυριότητας του ακινήτου. Ταυτόχρονα θα εκχωρούν στο ελληνικό Δημόσιο την απαίτηση καταβολής του τιμήματος ή μέρους του τιμήματος
Εξάλλου απαγορεύεται η σύναψη συμβολαίου χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του φόρου. Συμβολαιογράφοι και υποθηκοφύλακες που παραβαίνουν την ρύθμιση αυτή τιμωρούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

H ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

«Με προσεκτική μελέτη και σχεδιασμό η Κυβέρνηση κατέληξε σε ένα Νομοσχέδιο το οποίο ελαφρύνει τους πολίτες. Ο ενιαίος φόρος ακινήτων κινείται στην κατεύθυνση των λιγότερων χρημάτων από περισσότερους πολίτες. Ο νέος φόρος ακινήτων είναι μεσοσταθμικά μειωμένος κατά 16% σε σχέση με τον προηγούμενο φόρο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

«Όμως, δεν πρόκειται για φόρο περιουσίας, αλλά για φόρο που επιβάλλεται ανά ακίνητο, αντικαθιστά το ΕΕΤΗΔΕ και τον ΦΑΠ, έχει προοδευτικότητα, βοηθά την φορολογική Διοίκηση καθώς ξέρει ακριβώς το φόρο που θα εισπράξει σε αντίθεση με το φόρο περιουσίας που αλλάζει ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και επιβάλλεται ανεξαρτήτως του είδους του προσώπου: είτε είναι φυσικό είτε νομικό, είτε νομική οντότητα.

Αποτέλεσμα: Είναι ένας δικαιότερος φόρος καθώς υπάρχει διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στα εντός και στα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα, αλλά και μέσω του περιορισμού των φοροαπαλλαγών.

Επίσης, είναι χαμηλότερος από τον προηγούμενο φόρο, ενώ για τους αγρότες όπου για πρώτη φορά πληρώνουν, προκύπτει ένα ελάχιστο κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των αγροτεμαχίων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα.

Αυτό δεν συνιστά υπερφορολόγηση των αγροτών, καθώς καλούνται να καταβάλλουν έναν ελάχιστο φόρο για να μπορέσει να μειωθεί η επιβάρυνση στα αστικά ακίνητα» συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Οι αγρότες δεν είναι μια ομάδα περιθωριοποιημένων που χρήζουν ιδιαίτερης προστατευτικής μεταχείρισης. Είναι ένας από τους πιο χρήσιμους και περήφανους κλάδους. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα της Ελλάδας και οφείλουν όπως όλα τα υπόλοιπα κύτταρα να συνεισφέρουν στην επιβίωση και την εύρυθμη λειτουργία της χώρας μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Κατανοώντας όμως τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο αγροτικός κλάδος η Κυβέρνηση αποφάσισε την ελάχιστη φορολογία των αγροτεμαχίων για πρώτη φορά ενώ εξαιρούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε μια εξαιρετικά κατάσταση επιλέγονται και έκτακτες λύσεις. Ο αγροτικός κόσμος καλείται μέσα σε μια χειμαζόμενη κατάσταση να συνεισφέρει το ελάχιστο ώστε όλοι μαζί να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχύτερα.

Αντίθετα, απαλλάσσονται από το φόρο ή πληρώνουν με μεγάλη έκπτωση οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις. Συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι και φτωχά νοικοκυριά) με οικονομική αδυναμία, είτε εξαιρούνται είτε έχουν πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις. Δεν πρόκειται να πληρώσουν πολίτες που αντικειμενικά δεν μπορούν.

Η Κυβέρνηση κατανοεί πλήρως την κοινωνία και τα όριά της και σε καμία περίπτωση δε θα υπέβαλε σε περαιτέρω δυσκολίες τους Έλληνες που έχουν ήδη πληγεί από την κρίση» καταλήγει το Υπουργείο.

Κύρια χαρακτηριστικά του ενιαίου φόρου ακινήτων

Κατηγορίες Ακινήτων:
Κτίρια

Ακολουθήθηκε το μοντέλο ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ)

Έχει όμως πολλές περισσότερες φορολογικές ζώνες (20) σε σχέση με το ΕΕΤΗΔΕ.

Η διαφορά ΕΕΤΗΔΕ –ΕΝΦΑ είναι κατά μ.ο. -16%. Η διαφορά ξεκινά από μείον 10 και φθάνει στο μείον 29% χαμηλότερα από τον προηγούμενο φόρο.

Στις 5 πρώτες ζώνες βρίσκεται το 85% των κτηρίων.

Ο φόρος αυξομειώνεται ανάλογα με συντελεστές παλαιότητας, ορόφου (αυξάνεται από τον 2ο όροφο και πάνω) και προσόψεως.

Οι μονοκατοικίες θα έχουν συντελεστή 1,03 και θα προσμετράται η ηλικία τους.

Προσοχή: μόλις το 0.6% των μονοκατοικιών θα πληρώσει μεγαλύτερο φόρο σε σχέση με τον προηγούμενο.

Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως όταν πρόκειται για οικοδομές της τελευταίας 10ετίας, επειδή η ΔΕΗ υπολόγιζε κύριους και βοηθητικούς χώρους ενιαία, και τώρα αυτό διαχωρίζεται, θα προκύπτει χαμηλότερος φόρος.

Γήπεδα εντός σχεδίου (αστικά οικόπεδα)
Υπολογίζεται η τιμή του οικοπέδου όπως υπολογίζεται και τώρα

25 οι φορολογικές ζώνες από 20ευρ/στρ – 30.000 ευρ/στρ

Τα ¾ των οικοπέδων βρίσκονται σε ζώνες που πληρώνουν μέχρι 250 ευρ/στρ

Συνήθως οι εκτάσεις στα αστικά οικόπεδα δεν είναι μεγάλες και πολλές φορές οι συνδικαιούχοι μοιράζονται τον φόρο.

Η όποια φορολογία μένει για αστικό οικόπεδο στο οποίο υπάρχει κτίσμα είναι -25%.

Νομικό πρόσωπο : ο Φόρος πλέον εκπίπτει ως δαπάνη και άρα αυτό που καταβάλλεται είναι μειωμένο κατά 26%

Σε αγροτεμάχια που έχουν μέσα κτίριο, μπορεί να χαρακτηριστεί ως βοηθητικό κτίριο και να πληρώνει 10%

Γήπεδα εκτός σχεδίου (αγροτεμάχια)
Το 90% των μην αστικών οικοπέδων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα.

Θα υπάρχουν 10 ζώνες

Θα προσμετράται και ο συντελεστής τοποθεσίας, αλλά και ο συντελεστής χρήσης ( μονοετής καλλιέργεια 1, ελαιώνας 2, πολυετής καλλιέργεια: 2,5)

Βοηθητικός χώρος σε αγροτεμάχιο : φόρος 10%

Τα μαντριά θα πληρώνουν κανονικό φόρο

Ποιοι δεν απαλλάσσονται και ουσιαστικά για πρώτη φορά φορολογούνται

Κόμματα

Συνδικαλιστικές οργανώσεις

Κτίρια Νοσοκομείων που αξιοποιούνται εμπορικά

Ακίνητα και εκτάσεις επιταγμένες από το στρατό

Τράπεζα της Ελλάδος

Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου

Απαλλαγές

Ευπαθείς ομάδες

50% έκπτωση στο φόρο για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (7.000 + 1000 για κάθε παιδί)

100% απαλλαγή για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και 3 ή περισσότερα παιδιά (δηλαδή: έως 11.000)

Νομικά πρόσωπα

Αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει χαμηλό τζίρο (δηλαδή όταν ο τζίρος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του φόρου

Αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει υποστεί 30% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιστολή Διαβούλευσης

Με το παρόν σχέδιο νόμου που κατατίθεται για δημόσια διαβούλευση, εισάγεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ) και καταργούνται το ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) και ο ΦΑΠ, φόροι οι οποίοι έκλεισαν τον κύκλο τους. Γνώμονας στο σχεδιασμό του νέου φόρου είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορολογούμενους.

Ο ΕΝΦΑ, ο οποίος αντικαθιστά τους προηγούμενους φόρους, έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

 1. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται επί του ακινήτου με κριτήριο την έκταση, την τοποθεσία και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Υπ' αυτή την έννοια πρόκειται για αμιγή φόρο στην κατοχή ακινήτων, παρά για φόρο επί της συνολικής περιουσίας του φορολογουμένου.

 2. Ο ΕΝΦΑ, αφού επιβληθεί επί του ακινήτου, στη συνέχεια κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Με τον τρόπο αυτό καταπολεμάται η φοροαποφυγή μέσω του διαμοιρασμού της ακίνητης περιουσίας. Ο κάθε φορολογούμενος θα παραλαμβάνει ενιαίο λογαριασμό με το φόρο που προκύπτει για το κάθε ακίνητο που πιθανόν κατέχει.

 3. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία, κτίρια και γήπεδα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο, ή διαφόρων ειδών νομικά πρόσωπα). Με τον τρόπο αυτό καθίσταται άνευ αντικειμένου η φοροαποφυγή μέσω της μετατόπισης του φόρου σε πρόσωπα με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

 4. Όλα τα ακίνητα είναι αντικείμενο φορολογίας, εκτός αυτών που ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα, ενώ προκειμένου για άλλους φορείς του Δημοσίου, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κ.λπ. είναι όλοι υποκείμενοι στο φόρο για ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν. Εξαίρεση αποτελούν μόνο ακίνητα που είναι δεσμευμένα από το δημόσιο, χωρίς καμία αποζημίωση, ή θα έπρεπε να έχουν αποδεσμευτεί ή αποζημιωθεί για την απαλλοτρίωσή τους και το δημόσιο δεν το πράττει.

 5. Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο, ιδιαίτερα αν έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, οπότε υπό προϋποθέσεις απαλλάσσονται ολοσχερώς του φόρου. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία αδυνατούν, λόγω των συνθηκών, να αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση, μπορούν να μεταθέσουν χρονικά την πληρωμή του φόρου.

Ο ΕΝΦΑ μπορεί να διακριθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες:

 1. Φόρος επί των κτιρίων. Η φορολογία αυτή επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα, με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το είδος του ιδιοκτήτη. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από €2,3/μ2 έως €17/μ2, καθορίζεται από την τρέχουσα τιμή ζώνης του κτίσματος (ορίζονται κατ' αντιστοιχία 20 φορολογικές ζώνες) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος (παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσόψεων, βοηθητικοί χώροι). Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τα κτίρια ειδικών χρήσεων (π.χ. βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές αποθήκες κ.λπ.), καθώς και για ειδικές συνθήκες, όπως τα ημιτελή κτίσματα.

 2. Φόρος επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδα). Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του (ορίζονται κατ' αντιστοιχία 25 φορολογικές ζώνες) και κυμαίνεται από €0,02/μ2 έως €30/μ2. Η μοναδιαία αξία του γηπέδου προκύπτει από τη συνολική αξία του γηπέδου (η οποία καθορίζεται από χαρακτηριστικά του γηπέδου, τα οποία χρησιμοποιούνται και σήμερα), που διαιρείται με τη συνολική επιφάνεια. Εφ' όσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, στο μέρος του οικοπέδου που φορολογείται, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα οικόπεδα που η χρήση τους είναι περιοριστικά καθορισμένη, όπως αεροδρόμια ή Βιομηχανικές Ζώνες, και αποτελούν πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως τα εδαφοτεμάχια έδρασης πυλώνων ή λωρίδες γης για σιδηροτροχιές.

 3. Φόρος επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια). Ο βασικός φόρος ανέρχεται σε 0,15 λεπτά του Ευρώ/μ2 (€1,5/στρέμμα) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως της Αρχικής Βασικής Αξίας του (η οποία περικλείει τα βασικά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής θέσης του γηπέδου), καθώς και μία σειρά άλλων παραγόντων, όπως το είδος χρήσης του γηπέδου, η απόστασή του από τη θάλασσα και η πρόσοψη στο οδικό δίκτυο. Η ύπαρξη κατοικίας εντός του γηπέδου, η οποία δεν είναι μοναδική για την οικογένεια, υποδηλώνει διαφορετική χρήση του γηπέδου και, ως εκ τούτου η φορολογική επιβάρυνση του γηπέδου αυξάνεται. Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για την μη υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των μεγάλων αγροτικών καλλιεργειών πάνω από τα 130 στρέμματα. Επίσης, ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα οικόπεδα που η χρήση τους είναι περιοριστικά καθορισμένη, όπως αεροδρόμια ή Βιομηχανικές Ζώνες, και αποτελούν πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως τα εδαφοτεμάχια έδρασης πυλώνων ή λωρίδες γης για σιδηροτροχιές.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, ο φορολογούμενος θα μπορεί να κάνει δήλωση μεταβολών για την ακίνητη περιουσία του οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο έτος, θα φορολογείται δε για αυτά που είχε στην κατοχή του την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Προβλέπεται η δυνατότητα ο φόρος να καταβάλλεται σε δόσεις, καθώς και έκπτωση 1,5% για εφ' άπαξ καταβολή. Πέραν των γενικών μέτρων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, η εισπραξιμότητα του φόρου διαφυλάσσεται και μέσω της υποχρέωσης των συμβολαιογράφων και των υποθηκοφυλάκων να βεβαιώνουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις για το ακίνητο, προκειμένου να γίνει μεταβίβαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αποπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ο δήμος Γρεβενών (video)

Ληξιπρόθεσμες οφειλές 1.050.000,00 € , που είχαν συσσωρευτεί από το  2005 έως το τέλος Ιουνίου 2012, αποπλήρωσε ο δήμος Γρεβενών σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο οικονομικών, Γιώργο Αρμπάρα, ενώ μέχρι 15 Νοεμβρίου αναμένεται να αποπληρωθούν ακόμη 40.000,00 €.

Ο κ. Αρμπάρας ωστόσο καλεί ...

τους δημότες να προσέρχονται και να αποπληρώνουν έστω και μερικώς τις δικές τους οφειλές προκειμένου αυτές να μην προσαυξάνονται.

Δείτε το σχετικό βίντεο

greveniotis.gr

Περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών κατά το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Μέτρα για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων

Περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών κατά το τριήμερο της 28ης ΟκτωβρίουΓια την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων, ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, ως ακολούθως:

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου από τις 16:00 έως τις 21:00 και τοΣάββατο 26 Οκτωβρίου από τις 08:00 έως τη 13:00, για το ρεύμα εξόδου θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις :

 • Στη Νέα Εθνική Οδό (ΝΕΟ) και στην Παλιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου, εξαιρούμενου του τμήματος από τη χ.θ. 145 έως τη χ.θ. 205+800 (κόμβος Ρίου).
 • Στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ. 365+400) μέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410).
 • Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χλμ.
 • Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη ΝΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300).

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 δεν θα ισχύσουν απαγορεύσεις. Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013 για το ρεύμα εισόδου και από τις 15:00 έως τις 21:00 θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις :

 • Στη ΝΕΟ και στην ΠΕΟ. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας, εξαιρούμενου του τμήματος από τη χ.θ. 145 έως τη χ.θ. 205+800 (κόμβος Ρίου)
 • Στη ΝΕΟ Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής, Σκοτίνας (χ.θ. 410) μέχρι τη Λάρισα (χ.θ. 365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι).
 • Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλμ. μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.
 • Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Ημερίδα με θέμα: «Εν Αρχή ην ο λόγος.. Η ποιότητα της Πολιτικής,η ποιότητα της Ανάπτυξης»

Αφίσα για την παρουσίαση βιβλίων του Μ. Χαραλαμπίδη_001Ο ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ σας προσκαλούνστην Ημερίδα με θέμα:

«Εν Αρχή ην ο λόγος.. Η ποιότητα της Πολιτικής,η ποιότητα της Ανάπτυξης»

 • Συζήτηση για δύο βιβλία με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 11:00 το πρωί, μετά την εκκλησία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού ΣυμβουλίοΑφίσα για την παρουσίαση βιβλίων του Μ. Χαραλαμπίδη_001

ΕΒΑΛΑΝ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΤΕΤΣΙΑ!!! ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ!!!


Και για του λόγου το αληθές:
Ακόμα και οι... πέτρες θα φορολογούνται πλέον με την επέκταση της φορολογίας στα οικόπεδα εκτός σχεδίου και τα χωράφια, ακόμη και αν δεν έχουν καμία εμπορική αξία. Ακόμη και οι άνεργοι θα κληθούν από το φθινόπωρο να πληρώσουν φόρο για χωράφια και κτήματα που κληρονόμησαν από τους γονείς τους, ακόμη και αν αυτά δεν τους αποφέρουν κανένα εισόδημα. Αλλά και κτηνοτρόφοι που διατηρούν μικρά μαντριά για τα ζώα τους, θα κληθούν να πληρώσουν φόρο γι’ αυτά.
Ακόμη και μικρά, πρόχειρα κοτέτσια, θα πρέπει να δηλωθούν φέτος στις φορολογικές δηλώσεις και να φορολογηθούν.
ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΩΡΑ οι διάφοροι "εξυπνάκηδες" που κοροϊδεύουν τις Προφητείες των Αγίων της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ;;;
Εκτός αν μας πουν ότι...περίμεναν, έστω ένα χρόνο πριν, να φορολογηθούν ακόμα και τα κοτέτσια!!!
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ:
«Θα σας βάλουν φόρο στα κοτέτσια και στα παράθυρα»!
(Στα παράθυρα έχει μπει εδώ και καιρό, με το χαράτσι των ακινήτων).
Να λοιπόν που επιβεβαιώθηκε...!

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Oκτώ Αποτυχόντες Βουλευτές Διορίστηκαν Σε Κρατικές Θέσεις Και Αποκαταστάθηκαν

Και οι πολιτευτές έχουν ψυχή και… μισθό!

KAILI Oκτώ αποτυχόντες βουλευτές διορίστηκαν σε κρατικές θέσεις και αποκαταστάθηκαν«Κανένας καλός δεν πάει χαμένος» είθισται να λέει ο σοφός λαός. Ωστόσο, όπως έχει δείξει η Ιστορία, η ρήση αυτή δεν επιβεβαιώνεται πάντα, ειδικά στην Ελλάδα του Μνημονίου, όπου οι αξίες σε ουκ ολίγες περιπτώσεις «πνίγονται» στη δίνη του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Αυτοί που δείχνουν, πάντως, να μην επηρεάζονται από την όλη κατάσταση, και ως εκ τούτου να μην κάνουν σκέψεις φιλοσοφικού περιεχομένου αναφορικά με την κρίση που μαστίζει τη χώρα, είναι μερικοί ευνοημένοι από τη θεά Τύχη -και όχι μόνο βεβαίως- πρώην εθνοπατέρες, οι οποίοι, παρά την αποτυχία τους να βρεθούν και πάλι στα έδρανα της Βουλής, βρήκαν τον τρόπο να εμπλακούν στον δημόσιο βίο, και μάλιστα να αμείβονται για αυτό.

Πρόκειται για μια «επίλεκτη» ομάδα πολιτικών στελεχών, που, αν και στις τελευταίες εθνικές εκλογές δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την εκλογή τους, εντούτοις ελέω διάφορων συγκυριών, αλλά και των ισχυρών διασυνδέσεών τους στον ηγετικό πυρήνα των κομμάτων τους, βρέθηκαν σε αξιοζήλευτα πόστα του κρατικού μηχανισμού.

Κι αν κάποιοι κακεντρεχείς βιαστούν να πουν ότι έγιναν από βουλευτές… δημόσιοι υπάλληλοι, αρκεί να ρίξουν μια ματιά στους ρόλους που ανέλαβαν, οι οποίοι φυσικά συνοδεύονται από το αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς.

Ποιος κομματικός παράγοντας, άλλωστε, ή ακόμη και πολιτικός που από την ενεργό κοινοβουλευτική δράση έχει περάσει στο πολιτικό περιθώριο (αλλά και -γιατί όχι;- κάποιος απλός πολίτης) δεν θα ήθελε να συμμετέχει στο παιχνίδι της εξουσίας, έστω και διά της πλαγίας οδού;

Προφανώς, ο τίτλος «πρώην βουλευτής» έχει ακόμη και σήμερα βαρύνουσα σημασία στα βιογραφικά των υποψηφίων για τα υψηλά κλιμάκια του δημόσιου τομέα…

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο «Γκαστόνε» του ΠΑΣΟΚ

Αν υπάρχει ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο οποίο μπορεί κάλλιστα να αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Γκαστόνε», αυτό είναι ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος. «Ο άνθρωπος έχει το κοκκαλάκι της νυχτερίδας», λένε μεταξύ σοβαρού και αστείου οι άσπονδοι φίλοι του στη Χαριλάου Τρικούπη.

Αιτία, βέβαια, για τα σχόλια αυτά είναι το γεγονός ότι ο Αρκάς πολιτικός και πρώην υφυπουργός παραμένει γαντζωμένος στην καρέκλα του διοικητή του ΙΚΑ, παρά τις σκοτεινές υποθέσεις που έχουν σημαδέψει κατά καιρούς τη θητεία του στο Ιδρυμα, αλλά και την απόλυτη σύνδεση του ονόματός του με τους χειρισμούς (όταν ήταν διευθυντής στην Ιπποκράτους) που οδήγησαν στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό του άλλοτε κραταιού Κινήματος.

Παρ’ όλα αυτά, χάρη στην ανάγκη διατήρησης των εύθραυστων ισορροπιών στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και στους κόλπους της κυβέρνησης, εξακολουθεί να απολαμβάνει (παρά τις συνεχείς γκρίνιες για την αντικατάστασή του κυρίως από το «γαλάζιο» στρατόπεδο) τον τίτλο του διοικητή, αποδεικνύοντας πως ο άνθρωπος είναι εφτάψυχος.

ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ

Η αδικημένη που ικανοποιήθηκε

Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 στάθηκαν αφορμή για να ραγίσει το γυαλί των άριστων σχέσεων που διατηρούσε επί χρόνια με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο. Βλέπετε, ο τελευταίος, με την απόφασή του να κρατήσει την έδρα του στην Α’ Θεσσαλονίκης, στέρησε από τη γαλανομάτα Θεσσαλονικιά την ευκαιρία να ανανεώσει τη θητεία της στη Βουλή.

Η Εύα Καϊλή, από τη μεριά της, που είχε στηρίξει τον σημερινό υπουργό Εξωτερικών σε κάθε του εσωκομματικό μέτωπο, για πολύ καιρό δεν έκρυβε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι έχασε με αυτό τον τρόπο το «τρένο» που οδηγούσε στην πλατεία Συντάγματος, κι έτσι απέρριπτε χωρίς δεύτερη κουβέντα τις προτάσεις του κ. Βενιζέλου να αναλάβει πόστο είτε στο κομματικό οργανόγραμμα είτε στον κρατικό μηχανισμό.

Βλέπετε, η ωραία πρώην βουλευτής είχε άλλα σχέδια (αφού μεσολάβησε το πέρασμά της από τον Ομιλο Κοντομηνά), στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονταν η ενασχόλησή της με projects που αφορούσαν τον χώρο της ενέργειας, οι επαφές της με τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, αλλά και η ολοκλήρωση του διδακτορικού της στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Εντούτοις, με το πέρασμα του χρόνου φαίνεται πως άλλαξε άποψη και πριν από λίγες εβδομάδες ανταποκρίθηκε θετικά στο πολιτικό φλερτ του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και καλού της φίλου, Λεωνίδα Γρηγοράκου, και τοποθετήθηκε στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

ΝΙΚΟΣ ΖΩΙΔΗΣ

Στο πλευρό του Βαρβιτσιώτη

Οταν πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ (και πρώην αντινομάρχης), Νίκος Ζωίδης, αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, άπαντες αναρωτήθηκαν πώς θα καταστεί εφικτή και ομαλή η συμβίωσή του με τον πολιτικό του προϊστάμενο, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Την απάντηση έσπευσε να δώσει σε συνομιλητές του ο ίδιος ο προερχόμενος από τη Ν.Δ. υπουργός Ναυτιλίας, υπενθυμίζοντας πως ήταν από τους πρώτους που μίλησαν για ανάγκη συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων, την εποχή που η κυβέρνηση Παπανδρέου κλυδωνιζόταν (αν και, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο υπουργός είχε άλλα σχέδια για την εν λόγω γραμματεία).

Οσο για τον ίδιο τον κ. Ζωίδη; Δεν μπήκε καν σε τέτοιου είδους σκέψεις, αφού ουσιαστικά εξασφάλισε τη συνέχειά του στην πολιτική, έστω και σε διαφορετικό ρόλο απ’ αυτόν που είχε συνηθίσει επί μία πενταετία, με την παρουσία του στο Κοινοβούλιο και στα νομαρχιακά συμβούλια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

Βρήκε… γιατρειά στον ΕΟΦ

Είναι βέβαιο πως ο δραστήριος Δημήτρης Λιντζέρης… αρρώστησε μετά τις περσινές εκλογές, όταν συνειδητοποίησε πως η μακρόχρονη κοινοβουλευτική του θητεία δεν θα ανανεωνόταν. Ωστόσο, ο γνωστός για τα σημιτικά του και κατόπιν φιλοβενιζελικά του αισθήματα, που αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την έντονα επικριτική στάση που κρατούσε έναντι της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου (έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις κρίσιμες εκείνες ημέρες που οδήγησαν στην παραίτηση του τελευταίου από την πρωθυπουργία), βρήκε το… φάρμακό του μέσω της τοποθέτησής του ως προέδρου στον ΕΟΦ.

Και στη δική του περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί κοινός βηματισμός με τον νεοδημοκράτη αρμόδιο υπουργό, Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος, εκτός των άλλων, φημίζεται και για την εκρηκτικότητα του χαρακτήρα του. Οπως και να ’χει, ο άλλοτε βουλευτής της Β’ Πειραιά θα πρέπει να προσαρμοστεί σύντομα στα νέα δεδομένα, καθώς εν μέσω αυτής της δύσκολης συγκυρίας οφείλει να επιδείξει τεχνοκρατικές αρετές, αφήνοντας στην άκρη τη νοοτροπία του πολιτικού.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αμισθος σύμβουλος του κολλητού του

Ενα από τα πρόσωπα για την άμεση αξιοποίηση των οποίων οι παροικούντες τη «γαλάζια» Ιερουσαλήμ στοιχημάτιζαν ήταν ο πρώην βουλευτής του ΛΑΟΣ Θανάσης Πλεύρης. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα στέλεχος που είναι κοινό μυστικό πως χαίρει της εκτίμησης της «γαλάζιας» ηγεσίας, αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το επίπεδο των νομικών του γνώσεων, αλλά και για το πολιτικό προφίλ που καλλιεργεί μετά την αποχώρησή του από το κόμμα του Γιώργου Καρατζαφέρη και την προσχώρησή του στη Ν.Δ.

Εντούτοις, ο κ. Πλεύρης δεν πήρε κάποιο κρατικό πόστο, μέχρι τη στιγμή που ο καλός του φίλος, Αδωνις Γεωργιάδης, του προσέφερε θέση άμισθου συμβούλου στο υπουργείο Υγείας, εκτιμώντας πως η κίνηση αυτή θα τον βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλει πέρα στις δύσκολες υποχρεώσεις του. Κάποια στιγμή, ακούστηκε έντονα ότι θα γινόταν αντιπρόεδρος στον ΕΟΦ, ωστόσο ο ίδιος το διέψευσε, ξεκαθαρίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν βρισκόταν στις άμεσες προθέσεις του.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ

Το «πουλέν» του Γιώργου στον ΕΛΟΤ

Μπορεί να ήταν μόνο για ένα φεγγάρι, συγκεκριμένα μετά τις εκλογές του 2009, μέλος του Κοινοβουλίου, όμως, από ό,τι φάνηκε, η απειρία του δεν πτόησε τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος του έδωσε κατά την τελευταία περίοδο της κυβέρνησής του τον τίτλο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Ο λόγος για τον πρώην βουλευτή Ημαθίας Αγγελο Τόλκα, ο οποίος στο πλαίσιο της συγκυβέρνησης ανέλαβε τον ΕΛΟΤ, χωρίς όμως η ανάληψη των καθηκόντων του να τύχει θερμής υποδοχής από τους συντρόφους του στο ΠΑΣΟΚ. «Υπήρχαν άλλοι που προηγούνταν στην επετηρίδα», έλεγαν κορυφαία «πράσινα» στελέχη, μη μπορώντας να κρύψουν την οργή τους.

Πάντως, ο ίδιος ξεκαθαρίζει σε συνομιλητές του πως βλέπει την ενασχόλησή του με τον Οργανισμό Τυποποίησης ως μια ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρίες σχετικά με τη λειτουργία και τα κακώς κείμενα του ελληνικού Δημοσίου. Ξεχνά, μάλλον, ότι δεν είναι εκεί για να μαθαίνει, αλλά για να δίνει λύσεις…

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Τέκνο του κομματικού σωλήνα

Στη λίστα με τους «βολεμένους» πρώην βουλευτές δεν θα μπορούσε κανείς να μην ξεχωρίσει τον «γαλάζιο» Γρηγόρη Αποστολάκο, ο οποίος, μετά από δύο κοινοβουλευτικές θητείες (2007-2009 και 2009-2012), βρήκε παρηγοριά για την αποτυχημένη προσπάθεια επανεκλογής του στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, του οποίου είναι πρόεδρος από τον Ιανουάριο.

Πάντως, ο κ. Αποστολάκος είναι ένα πρόσωπο που ξέρει το Δημόσιο καλύτερα από την παλάμη του. Την περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν διορισμένος νομάρχης Αρκαδίας, ενώ ακολούθως εξελέγη νομάρχης Λακωνίας, σε δύο διαδοχικές εκλογικές μάχες. Ως γνήσιο πολιτικό τέκνο των Μητσοτάκηδων και άριστος γνώστης της Αυτοδιοίκησης, δεν θα μπορούσε να μην αξιοποιηθεί στη διάρκεια της δημαρχίας της Ντόρας Μπακογιάννη στην Αθήνα.

Το 2003 η τελευταία τον έχρισε γενικό γραμματέα του δήμου της πρωτεύουσας, θέση στην οποία και παρέμεινε έως το 2007, οπότε και δοκίμασε για πρώτη φορά (επιτυχώς) την τύχη του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι ξεκάθαρο πως, πέραν των όποιων τυπικών προσόντων του κ. Αποστολάκου, η επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου να του δώσει τη δυνατότητα να προεδρεύει ενός τόσο σημαντικού Οργανισμού είχε και έντονα εσωκομματικά χαρακτηριστικά, αφού είναι εμφανές πως για κάποιο λόγο ο πρωθυπουργός θέλησε να τον συμπεριλάβει στους κόλπους των «ευεργετηθέντων» στελεχών του βασικού κυβερνητικού εταίρου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣΗ

θέση… του ήρθε λουκούμι

Περίοπτη θέση στη λίστα των «βολεμένων» πρώην βουλευτών κατέχει και ο Βασίλης Εξαρχος, ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν είχε διατελέσει και γραμματέας της «πράσινης» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Λαρισαίος πολιτικός, που κατάφερε να κερδίσει την είσοδό του στη Βουλή στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009, κάθεται στην καρέκλα του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, θέση που, όπως καταλαβαίνετε, του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθειά του να διατηρήσει ζεστό τον κόσμο του στον κάμπο, τώρα που βρίσκεται εκτός Κοινοβουλίου.

Κατά μία περίεργη σύμπτωση, δε, θεωρείται και αυτός επίλεκτο μέλος του λεγόμενου παπανδρεϊκού πυρήνα, ο οποίος κατά πώς φαίνεται συνιστά εγγύηση αποκατάστασης για τους αποτυχόντες εθνοπατέρες του Κινήματος. Αντίθετα, στην ομάδα των ακραιφνών βενιζελικών συγκαταλέγεται ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ και ο προερχόμενος από τον Νομό Αχαΐας πρώην υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, Κώστας Σπηλιόπουλος. Ο τελευταίος εκλεγόταν βουλευτής από το 1996 έως το 2009.

Του ΘΑΝΑΣΗ ΦΟΥΣΚΙΔΗ, εφημερίδα “Παραπολιτικά”

Το βίντεο με την Ελληνική ακτοφυλακή, που είδαν οι Τροικανοί και έπαθαν πλάκα!

Με ένα βίντεο που τα περισσότερα πλάνα του είναι από τη Λέσβο, ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης φρόντισε να δείξει στους εκπροσώπους της Τρόικας το υψηλό φρόνημα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Λιμενικού Σώματος.

Όλες οι λήψεις που εμπεριέχονται είναι από πραγματικά περιστατικά, ενώ έμπνευση της δημιουργίας του βίντεο ανήκει στον ίδιο τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι της τρόικας, κατά την πρόσφατη συνάντηση τους με τον Υπουργό, δήλωσαν εντυπωσιασμένοι μόλις το παρακολούθησαν, καθώς – όπως τόνισαν – «δε γνώριζαν ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας επιδεικνύει τέτοιο έργο σε καθημερινό επίπεδο».

Οι τίτλοι μάλιστα του video είναι στα αγγλικά, έτσι ώστε οι Τροϊκανοί να καταλαβαίνουν…

hellas-now.com

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό βραχιολάκιΔεκτό κατά πλειοψηφία επί των άρθρων και των τροπολογιών έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ηλεκτρονική παρακολούθηση κατάδικων και υπόδικων.

Στο επίκεντρο των επικρίσεων της αντιπολίτευσης, παρά τις βελτιωτικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, βρέθηκε και σήμερα η επίμαχη τροπολογία η οποία προέβλεπε την επιβολή ποινής τουλάχιστον μέχρι 6 μήνες για όσους παραβιάζουν ή προσβάλουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν κράτη, οργανισμούς ή οντότητες.

Η απάλειψη από τον υπουργό Δικαιοσύνης, της αναφοράς στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και η επιβολή ποινής μόνο σε ό,τι αφορά παραβίαση κανονισμών της ΕΕ, καθώς και η διαβεβαίωση του ότι «θα γίνει παρέμβαση σε περίπτωση που στην πορεία δημιουργηθούν προβλήματα που θα βλάπτουν αξιακά θέματα», δεν έπεισαν τους βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ, που επέμειναν στην απόσυρσή της.

Όπως ανέφερε πάντως ο κ. Αθανασίου, μετά τις ενστάσεις και τις επισημάνσεις πολλών βουλευτών, τον προβλημάτισε έντονα η σχετική τροπολογία, γι' αυτό και επικοινώνησε με συναδέλφους του που βρίσκονται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ και αφού συζήτησε το θέμα προχώρησε σε αυτή τη βελτιωτική αλλαγή, προκειμένου, όπως είπε, «να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το σκοπό της ρύθμισης, ούτε παρερμηνεία για ποιες περιπτώσεις επιβάλλονται οι ποινές».

Νωρίτερα, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Θεοδώρα Τζάκρη, τόνισε την ανάγκη απαραίτητων αποσαφηνίσεων και ενδελεχούς εξέτασης της διάταξης για να αποτραπεί, όπως επεσήμανε, «ενδεχόμενο να ανοίξει η κερκόπορτα ποινικοποίησης της πολιτικής δράσης».

«Ουσιαστικά ποινικοποιείται η διαμαρτυρία και η ελευθερία έκφρασης, ποινικοποιείται η κινηματική δράση και η έκφραση συμπαράστασης και αλληλεγγύης απελευθερωτικών αγώνων» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Για προκλητική διάταξη που καταργεί κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας, ποινικοποιεί απόψεις και ιδεολογίες, έκανε λόγο ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής Πολύβιος Ζησιμόπουλος. Από το ΚΚΕ, τόσο ο εισηγητής του Γιάννης Γκιόκας όσο και ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Θανάσης Παφίλης, ζήτησαν την απόσυρση της τροπολογίας «έστω και αργά», υποστηρίζοντας ότι στόχος των αποφάσεων της ΕΕ είναι να χαρακτηριστούν οργανώσεις, κινήματα και κόμματα τρομοκρατικές οργανώσεις και να μπουν στο ίδιο τσουβάλι με την Αλ Κάιντα.

«Προφανώς έχουμε δεσμεύσεις αλλά έχουμε και εθνική ανεξαρτησία» σημείωσε από την πλευρά του ο εισηγητής της ΔΗΜΑΡ Γιάννης Πανούσης, εκφράζοντας επιφυλάξεις.

www.dikaiologitika.gr

Γρεβενά: Χωρίς ορχήστρα αλλά με στερεοφωνικά η παρέλαση.

Ενημερώνουμε τους πολίτες των Γρεβενών ότι λόγω αδυναμίας του Δήμου Γρεβενών για την διάθεση της φιλαρμονικής ορχήστρας, η καθιερωμένη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί με ηχητική κάλυψη.

Σημειωτέον η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ήταν πρόθυμη να καλύψει την εν λόγω ορχήστρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, οι οφειλές της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής προς τους μουσικούς της ορχήστρας του Δήμου Γρεβενών, ανέρχεται σε 60 περίπου χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα τα μέλη της φιλαρμονικής να ζητούν (και δικαιωματικά),  να τους καταβληθεί όλο το ποσό, αίτημα που η νυν Δημοτική Αρχή αδυνατεί να ικανοποιήσει, μιας και δεν υπάρχουν παραστατικά στοιχεία. (!)

Φορολογούν τώρα αποθήκες αλλά και πιλοτές

Τη φορολόγηση όλων των ακινήτων, ακόμη και των γκαράζ στις πυλωτές και τις πισίνες, προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων (ΕΝΦΑ) που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών. Το νέο χαράτσι θα επιβληθεί από το 2014 σε όλα τα ακίνητα, ακόμα και όσα δεν ηλεκτροδοτούνται, δηλαδή ακόμα και σε ημιτελή κτίσματα καθώς και σε μαντριά κτηνοτρόφων ανά την ελληνική επικράτεια.

Το υπουργείο Οικονομικών ισχυρίζεται ότι ο νέος φόρος θα είναι χαμηλότερος κατά 16% από τον φόρο που επιβάλλεται σήμερα (το Ειδικό Τέλος Ακίνητων που εισπράττει η ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, που θα καταργηθούν από του χρόνου). Ωστόσο, οι φορομπήχτες του υπουργείου Οικονομικών δεν υπολογίζουν στην πρόβλεψη τη φορολόγηση των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων, τα οποία φορολογούνται για πρώτη φορά!

Ετσι κάποιος πολίτης που θα πληρώσει -υποτίθεται- φέτος 16% λιγότερο φόρο σε σχέση με το χαράτσι της ΔΕΗ, θα πληρώσει επιπρόσθετα και φόρο για τα χωράφια στο χωριό του ή το οικόπεδο από κληρονομιά σε ένα βουνό που μπορεί να έχει γίνει ήδη δάσος. Το υπουργείο Οικονομικών λέει τη μισή αλήθεια και, βέβαια, έντεχνα αποκρύπτει τα πολλά παραπάνω που θα αναγκαστούν να πληρώσουν οι Ελληνες για περιουσία που δεν αποφέρει κανένα κέρδος.

Μόνο όσοι έχουν πολύ μικρές κατοικίες στις λεγόμενες υποβαθμισμένες περιοχές (και καμία άλλη ακίνητη περιουσία, όπως χωράφια, κτήματα κ.λπ.) θα πληρώσουν στην τελική λιγότερους φόρους σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς.

Αντίθετα, όσοι φορολογούμενοι εκτός από το σπίτι τους κατέχουν ένα οικόπεδο ή ένα αγροτεμάχιο θα δούνε τους φόρους να εκτοξεύονται σε υψηλά επίπεδα!

Ο ΕΝΦΑ, αφού επιβληθεί επί του ακινήτου, στη συνέχεια κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους.

Ο νέος φόρος επιβάλλεται με πληθώρα συντελεστών και παραμέτρων, μεταξύ των οποίων η επιφάνεια, η αντικειμενική αξία, η παλαιότητα, ο όροφος και η... φάτσα (πόσες προσόψεις έχει το ακίνητο), ενώ από τις δαγκάνες του γλιτώνουν ελάχιστοι, κυρίως όσοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας (οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω, και οικογενειακό εισόδημα 11.000 ευρώ απαλλάσσονται 100%, ενώ για νοικοκυριά με εισόδημα έως 7.000 ευρώ με προσαύξηση 1.000 ευρώ ανά παιδί, προβλέπεται έκπτωση 50%).

Ο ΕΝΦΑ διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Φόρος επί των κτιρίων. Η φορολογία αυτή επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το είδος του ιδιοκτήτη. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από 2,3 ευρώ/τ.μ. έως 17 ευρώ/τ.μ., καθορίζεται από την τρέχουσα τιμή ζώνης του κτίσματος (ορίζονται κατ’ αντιστοιχία 20 φορολογικές ζώνες) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος (παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσόψεων, βοηθητικοί χώροι).

2. Φόρος επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδα). Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του (ορίζονται κατ’ αντιστοιχία 25 φορολογικές ζώνες) και κυμαίνεται από 0,02 ευρώ/τ.μ. έως 30ευρώ/τ.μ. Η μοναδιαία αξία του γηπέδου προκύπτει από τη συνολική αξία του γηπέδου (η οποία καθορίζεται από χαρακτηριστικά του γηπέδου, τα οποία χρησιμοποιούνται και σήμερα), που διαιρείται με τη συνολική επιφάνεια. Εφόσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου.

3. Φόρος επί των αγροτεμαχιών. Ο βασικός φόρος ανέρχεται σε 0,15 λεπτά του ευρώ/τ.μ. (1,5 ευρώ/στρέμμα) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως της Αρχικής Βασικής Αξίας του (η οποία περικλείει τα βασικά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής θέσης του γηπέδου), καθώς και μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως το είδος χρήσης του αγροτεμαχίου, η απόστασή του από τη θάλασσα και η πρόσοψη στο οδικό δίκτυο. Η ύπαρξη κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου αυξάνει πέντε φόρες τη φορολόγηση ολόκληρου του ακίνητου!

Στο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει πρόβλεψη για αλλαγές στον φόρο μεταβίβασης, αλλά συμπεριλήφθηκε διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να πουλάνε τα ακίνητά τους και να εκχωρούν το τίμημα ή μέρος του τιμήματος στο Δημόσιο, προκειμένου να εξοφλούν φορολογικές οφειλές!

Στέλιος Κράλογλου

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΤΑΦΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ 10.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940, ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Υποναύαρχος Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ, ε.α.

Σε λίγες ημέρες θα εορταστεί η 73 επέτειος του ΟΧΙ του 1940 και η Ελληνική Πολιτεία, διατηρεί μια οφειλή, για την απόδοση ταφικών τιμών στους νεκρούς του Έπους του 1940, που έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία της Πατρίδας μας στην Αλβανία...

Κατά τη διάρκεια της νικηφόρου προελάσεως των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που κατεδίωκαν τους Ιταλούς μέσα στα Ιταλοκρατούμενα Βορειοηπειρωτικά και Αλβανικά εδάφη κατά το Έπος του 1940, έπεσαν ηρωικά περί τους 10.000 Έλληνες μαχητές.

Στο διάστημα εκείνο οι νεκροί ετάφησαν είτε σε παρακείμενα Ελληνικά Νεκροταφεία, είτε σε άλλους χώρους υπό συνθήκες εκστρατείας. Μετά την επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία και τη νομοθέτηση του αθεϊσμού στη Χώρα αυτή, οι περισσότεροι Ελληνικοί τάφοι καταστράφηκαν.

Έπειτα από την επικράτηση της Δημοκρατίας στην Αλβανία, θα ανεμένετο ότι ένα από τα πρώτα μελήματα των Ελληνικών Κυβερνήσεων θα ήταν και η αποκατάσταση των εκεί Τάφων των ηρωικών νεκρών του Έπους του ’40. Αυτό όμως δεν ολοκληρώθηκε ακόμη, 73 χρόνια αργότερα.

Όταν περί τον Μάιο του 1997 εστάλη στην Αλβανία Ελληνικό Στρατιωτικό Κλιμάκιο για να βοηθήσει στην εμπέδωση της τάξεως, ενώ συγχρόνως είχαν αρχίσει οικονομικές σχέσεις με την γείτονα, οι Ενώσεις Αποστράτων Μονίμων και Εφέδρων Αξιωματικών Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας απηύθυναν έγγραφη έκκληση στον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για να επιδείξει προσωπικό ενδιαφέρον, ώστε να διασφαλιστεί ότι χωρίς άλλη καθυστέρηση θα αποδοθούν οι οφειλόμενες ταφικές τιμές σ’ αυτούς στους ηρωικούς νεκρούς.

Παρά τις πολλές εν συνεχεία τηλεφωνικές οχλήσεις των Αποστράτων προς το Γραφείο του, ο κ. Υπουργός δεν έκρινε ότι πρέπει να απαντήσει. Οι Ενώσεις επανήλθαν με δεύτερη επιστολή τους προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για να μάθουν τι θα γίνει ως προς το εν λόγω θέμα. Και αυτή τη φορά ο κ. Υπουργός δεν τους απήντησε.

Μετά πολλά νεώτερα τηλεφωνήματα των Ενώσεων, εδέησε τελικώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μοιράσει ένα συναφές Δελτίο Τύπου, το οποίο δημοσιεύτηκε σε διάφορες Εφημερίδες την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου 1997. Σύμφωνα με αυτό, επετεύχθη Ελληνοαλβανική συμφωνία, βάσει της οποίας ανεμένετο να ρυθμιστεί πολύ σύντομα το θέμα αποδόσεως ταφικών τιμών στους Έλληνες νεκρούς του 1940, που έπεσαν στην Αλβανία.

Για το σκοπό αυτό θασυνεκροτούντο Επιτροπές που θα μεριμνούσαν γιά τη συντήρηση και συμπλήρωση της κατασκευής του Στρατιωτικού νεκροταφείου των Βουλιαράτων Αργυροκάστρου, την κατασκευή οδικής προσβάσεως προς αυτό, την κατασκευή Στρατιωτικού νεκροταφείου στη Κορυτσά και την εξέταση της ανεγέρσεως Μνημείου στη Κλεισούρα.

Έχουν περάσει 73 χρόνια, από τότε που οι ηρωικοί αυτοί νεκροί θυσιάστηκαν γιά την Παρτίδα μας και η Πολιτεία οφείλει επί τέλους να τους αποδώσει ταφικές τιμές. Το θέμα δεν είναι μόνο υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Αμύνης και Εξωτερικών, αλλά πρέπει να απασχολεί προσωπικά τον Πρωθυπουργό, καθ' ένα από τους 300 Βουλευτές και καθ' ένα από εμάς.

tideon.org

Υπόθεση Μάριου Παπαγεωργίου: Έβγαλαν από την φυλακή τους πέντε από τους επτά

Φωτογραφία για Υπόθεση Μάριου Παπαγεωργίου: Έβγαλαν από την φυλακή τους πέντε από τους επτά

Αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους, οι πέντε από τους επτά για την υπόθεση της απαγωγής του νεαρού Μάριου Παπαγεωργίου, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Προφυλακισμένοι παραμένουν ο φερόμενος ως εγκέφαλος Πέτρος Μιχαλεάκος και η σύζυγος του Παρασκευή (Βούλα) Σιούταλου.

Η απόφαση αυτή διαφοροποιείται από την εισήγηση της Εισαγγελέως, που είχε προτείνει την παραπομπή όλων των κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία του 26χρονου Μάριου και την παράταση της κράτησης τους μέχρι τον προσδιορισμό της δίκης.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είναι ύποπτοι φυγής και με τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου τους άφησε ελεύθερους.

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, μόνο ο Πέτρος Μιχαλεάκος θα έρθει αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Οι υπόλοιποι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για σύσταση συμμορίας προς διάπραξη κακουργήματος, εκτός του Αναστάσιου Μπασαντή που κατηγορείται για απόπειρα εκβιασμού κατά συναυτουργία.

Η απόφαση

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αφού μελέτησε τη δικογραφία αποφάσισε την παραπομπή:

1. του φερόμενου ως εγκεφάλου Πέτρου Μιχαλεάκου για ανθρωποκτονία από κοινού με άγνωστους δράστες σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

2. του Πέτρου Μιχαλεάκου και της συζύγου του, Παρασκευής Σιούταλου, για αρπαγή κατά συναυτουργία με σκοπό του παθόντος ή κάποιου άλλου σε πράξη που δεν υποχρεούται

3. του Πέτρου Μιχαλεάκου και του Αναστάσιου Μπασαντή για απόπειρα εκβιασμού κατά συναυτουργία. της Παρασκευής Σιούταλου και του Αριστείδη Κορέντιου για άμεση συνεργεία σε απόπειρα εκβίασης

4. της Παρασκευής Σιούταλου και του Αριστείδη Κορέντιου για άμεση συνεργεία σε απόπειρα εκβίασης

5. των Πέτρου Μιχαλεάκο, Παρασκευής Σιούταλου, Αριστείδη Κορέντιου, ΠαναγιώτηΧαϊκάλη, Βασίλη Ταμπακάκη, Γεράσιμου Ταμπακάκη και Ευγενίας Ταμπακάκη για σύσταση συμμορίας προς διάπραξη κακουργήματος.

anikolouli

Συγκλονιστικές φώτο απ' το Ολοκαύτωμα που σας κρύβουν τα ΜΜΕ!

Οι φώτο προέρχονται απ' το Ολοκαύτωμα του Ουκρανικού λαού που διέπραξε ο Στάλιν μαζί με τους Εβραίους αξιωματούχους του φοβούμενος εξέγερση απ' των Ουκρανών αγροτών...

7.000.000 δολοφονημένοι άνθρωποι δεν μνημονεύονται ποτέ στα ελληνικά εβραιομαρξιστικά κανάλια! Μόνο τα δήθεν 6.000.000 Εβραίοι μνημονεύονται και απαγορεύεται η αμφισβήτησή τους...

20 χρήσεις του λεμονιού που δεν γνωρίζετε

Λεμόνι ο καλύτερός μας φίλος...

Eξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς του σε κιτρικό οξύ, ο χυμός λεμονιού είναι από τα καλύτερα φυσικά

καθαριστικά λόγω του χαμηλού pH αλλά και των αντιβακτηριακών του ιδιοτήτων.

Δείτε λοιπόν στη συνέχεια τι μπορείτε να καθαρίσετε ή καλύτερα να λάμψετε:

1. Χρησιμοποιήστε μισό λεμόνι και αλάτι για να καθαρίσετε μπρούντζινα αντικείμενα.

2. … και τις βρύσες χρωμίου.

3. Αραιωμένος χυμό λεμονιού όχι μόνο καθαρίζει τους λεκέδες από τις σανίδες κοπής της κουζίνας αλλά σκοτώνει και τα μικρόβια. Τρίψτε όλη την επιφάνεια και μετά ξεπλύντε καλά.

4. Χρησιμοποιήστε το χυμό λεμονιού και μια παλιά οδοντόβουρτσα για να αφαιρέσετε τη μούχλα από τα πλακάκια του μπάνιου.

5. Καθαρίστε το φούρνο μικροκυμάτων σας και απομακρύνετε τις οσμές . Τοποθετήστε στο φούρνο μικροκυμάτων ένα φλιτζάνι με 3/4 νερού ανακατεμένο με δύο κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού. Θερμάνετε μέχρι βρασμού. Αφήστε για 10 λεπτά με κλειστή πόρτα. Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.

6. Βάλτε ένα αραιό διάλυμα από χυμό λεμονιού σε ένα μπουκάλι σπρέι και καθαρίστε τις επιφάνειες laminate. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και στεγνώστε.

7. Τρίψτε ψησταριές και σχάρες με μια λεμονόκουπα και αλάτι.

8. Αφαιρέστε λεκέδες και οσμές από πλαστικά δοχεία αποθήκευσης τροφίμων. Προσθέστε σόδα σε χυμό λεμονιού, τρίψτε, ξεπλύνετε και στεγνώστε.

9. Καθαρίστε και απολυμάνετε τα σιφώνια ρίχνοντας ζεστό νερό μαζί με χυμό λεμονιού.

10 .Δώστε λάμψη στα χρωματιστά ρούχα τοποθετώντας τα σε ζεστό νερό και χυμό λεμονιού (περίπου μισό φλιτζάνι ανά λίτρο νερού) και μετά πλύντε κανονικά. Μη χρησιμοποιείτε σε μεταξωτά ή άλλα ευαίσθητα υφάσματα.

11. Προσθέστε μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού στο υγρό πιάτων για να ενισχύσετε την απολύμανση.

12. Αφαιρέστε τις μυρωδιές από το ψυγείο σας τοποθετώντας μισό λεμόνι σε ένα πιατάκι. Αλλάζετε μία φορά την εβδομάδα.

13. Απομακρύνετε τις μυρωδιές των τροφίμων από τα χέρια σας με ένα αραιό διάλυμα νερού και χυμό λεμονιού.

14. Αφαιρέστε τους λεκέδες γράσου από τα ρούχα. Τρίψτε με λίγο χυμό λεμονιού στο σημείο και αφήστε να μείνει μία μέρα. Την επομένη πλύντε το ρούχο κανονικά.

15. Καθαρίστε τα τζάμια και τους καθρέφτες . Βάλτε μερικές κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού μαζί με νερό σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε.

16. Κρατήστε καθαρή τη λεκάνη της τουαλέτας. Καθαρίστε με το βουρτσάκι το οποίο έχετε εμποτίσει σε χυμό λεμονιού. Καθαριότητα και απολύμναση μαζί.

17. Απολυμάνετε τα καινούρια σκουλαρίκια τοποθετώντας τα σε ένα μπολ με λενόνι (μόνο τα κουμπώματα).

18. Καθαρίστε τα άλατα από το βραστήρα και την καφετιέρα βράζοντας στο νερό μερικές φέτες λεμονιού.

19. Ξεπλύνετε τα μαλλιά σας με αραιό χυμό λεμονιού για να είναι πιο λαμπερά και μαλακά.

20. Κάντε ένα φυσικό peeling στο πρόσωπο χρησιμοποιώντας ζάχαρη και χυμό λεμονιού.

ΑΙΣΧΟΣ:Δωρεάν τα διόδια για βουλευτές!

ΥΓ GrevNews: Μόνο τον κώλο τους σκέπτονται τα λαμόγια…

Τη δυνατότητα να περνούν δωρεάν τα διόδια της Εθνικής Οδού δίνει το Κοινοβούλιο στους βουλευτές της επαρχίας.

Προϋπόθεση; Να απαρνηθούν του αντίστοιχου ειδικού προνομίου να τους διατίθενται από τη Βουλή δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που ελήφθη από το Σώμα και το ανακοίνωσε η Προεδρεύουσα Μαρία Κόλια -Τσαρουχά, οι βουλευτές περιφέρειας που θα παραιτηθούν του δικαιώματος χρήσης αεροπορικών εισιτηρίων στο εξής θα μπορούν να περνούν δωρεάν από τα διόδια της Εθνικής Οδού.

newsit.gr

ΥΓΕΙΑ: Εξελιγμένη επεμβατική θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας –κιρσών των κάτω άκρων

Θεαματικά αποτελέσματα, με ποσοστό επιτυχίας που κυμαίνεται από 95 μέχρι 99%, έχει η νεα εξελιγμένη επεμβατική θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας –κιρσών των κάτω άκρων με ενδοαυλικό Laser!

ο αγγειοχειρουργός-αγγειολόγος Δρ Χαράλαμπος Ηλίας,Η μέθοδος, που είχε παρουσιαστεί από τον αγγειοχειρουργό- αγγειολόγο Δρ Χαράλαμπο Ηλία για πρώτη φορά στην χώρα μας το 2010 στο 12ο Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο στο Ζάππειο , σήμερα έχει εφαρμοστεί από την ομάδα του με απόλυτη επιτυχία σε περισσότερους από 1200 ασθενείς.

«Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά με σχεδόν απόλυτη επιτυχία ( 95 με 99%) σε σχέση με τη κλασική ανοιχτή χειρουργική, που το ποσοστό επιτυχίας δεν ξεπερνούσε το 65-70%» αναφέρει ο αγγειοχειρουργός- αγγειολόγος Δρ Χαράλαμπος Ηλίας.

Μάλιστα όπως διευκρίνισε ο Δρ Ηλίας τα αποτελέσματα από την επεμβατική θεραπεία με ενδοαυλικό Laser είναι εφάμιλλα μεγάλων νοσοκομείων της Ευρώπης και Αμερικής.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας περισσότεροι από 1.000.000 Έλληνες και Ελληνίδες έχουν μέτριο έως σοβαρό πρόβλημα Φλεβικής Ανεπάρκειας, που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Η φλεβική ανεπάρκεια είναι από τις πιο συχνές παθήσεις των γυναικών σε ποσοστό 40 - 45% και των ανδρών σε ποσοστό 20-25%.Δηλαδή στην πατρίδα μας περίπου 2.200.000 γυναίκες πάσχουν από μικρότερου ( σταδίου 1) έως μεγαλύτερου βαθμού (σταδίου 5)ανεπάρκεια του φλεβικού δικτύου, χωρίς όλες τους να το γνωρίζουν.

Επίσης περίπου 900.000 άνδρες πάσχουν από τη νόσο την οποία συχνά διαγιγνώσκουμε για πρώτη φορά στο στρατό κατά την διάρκεια της θητείας.

Ένα συχνό σύμπτωμα των κιρσών είναι η θρομβοφλεβίτιδα στην οποία το τοίχωμα της φλέβας ,φλεγμαίνει, δημιουργεί πόνο, το δέρμα είναι σκληρό, ζεστό, κόκκινο και πρησμένο.

​Η κατάσταση αυτή δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία, όπως είναι η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, η οποία είναι σοβαρή, γιατί ο θρόμβος είναι στο εν τω βάθει δίκτυο όπου υπάρχει ο κίνδυνος να μετατοπιστεί προς τους πνεύμονες και να δημιουργήσει πνευμονική εμβολή. Σ’ αυτή τη περίπτωση η κατάσταση είναι επείγουσα και χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η επεμβατική θεραπεία με ενδοφλέβιο laser (διοδικόlaser 1470 nm ELVeS) , είναι ανώδυνη, αναίμακτη και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως :

 • Είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος

 • Πραγματοποιείται με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και μέθης.

 • Προξενεί ελάχιστη δυσφορία

 • Δεν αφήνει ουλές, ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο μολύνσεων και μετεγχειρητικού πόνου

 • Συντομεύει εξαιρετικά τον χρόνο ίασης

 • Μετά τη θεραπεία, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σύντομα στις κανονικές του δραστηριότητες

 • Διαρκεί 50 με 60 λεπτά

 • Εφαρμόζεται ακόμα και σε θρόμβωση των σαφηνών φλεβών

ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΚΙΡΣΟΙ

Οι φλέβες είναι τα αγγεία τα οποία επιστρέφουν το οξυγονωμένο αίμα από τα κάτω άκρα στη καρδιά . Όταν τα τοιχώματα των φλεβών χαλαρώνουν, τότε αυτές διογκώνονται, αποκτούν ελικώσεις, κι ονομάζονται κιρσοί.

Το φαινόμενο των κιρσών εμφανίζεται περισσότερο στα κάτω άκρα, γι’ αυτό και χρειάζεται θεραπεία.

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι ένα 20% των ανθρώπων γεννιούνται με έλλειψη των βαλβίδων της κοιλιάς (λαγονίων φλεβών), με αποτέλεσμα νέοι 20-30 χρόνων να πάσχουν από εξεσημασμένους κιρσούς.

ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Κυριότερες αιτίες, εκτός αυτών που υπάρχουν κατά την γέννηση του ατόμου- ελαττωματικές φλέβες η με λιγότερες βαλβίδες -που συμβάλλουν στη φλεβική ανεπάρκεια είναι:

 • Η εγκυμοσύνη (λόγω της πίεσης των φλεβών της κοιλιάς)

 • Η λήψη ορμονών και αντισυλληπτικών

 • Η παρατεταμένη ορθοστασία

 • Η παχυσαρκία

 • Η κληρονομικότητα

 • Η χρόνια δυσκοιλιότητα

 • Η χρόνια άρση βάρους (σε διάφορα επαγγέλματα)

 • Η ηλικία ( η συχνότητα των κιρσών σε ηλικίες μικρότερες των 50 ανέρχεται στο 31%, ενώ ξεπερνά το 70% μετά το 50στο έτος της ηλικίας.

 • Η καθιστική εργασία και ζωή

 • Πολύωρα αεροπορικά ταξίδια

 • Παράλληλα τα κυριότερα συμπτώματα που έχουν όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα φλεβικής ανεπάρκειας είναι:

 • πρήξιμο

 • οίδημα

 • πόνος

 • βαριά άκρα

 • καυσαλγίες

 • αίσθημα τάσεως

 • κνησμό (φαγούρα)

 • νυχτερινές κράμπες

 • μουδιάσματα (αιμωδίες )

Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και μερικές πιο δύσκολες και σπάνιες περιπτώσεις όπου συνδυάζουμε υβριδικά την τμηματική σαφηνεκτομή ( για κάποιο τμήμα της σαφηνούς φλέβας) μαζί με το ενδοαυλικό laser για το κεντρικότερο κομμάτι της.

Έτσι σήμερα με την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που διαθέτουμε μπορούμε να εφαρμόσουμε την τεχνική σε πάνω από 95% των περιπτώσεων φλεβικής ανεπάρκειας, καλύπτοντας σχεδόν όλη τη γκάμα των ασθενών.

ΓΡΕΒΕΝΑ: Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σας κάνει γνωστό ότι:

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί, όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετάσχουν στο μέτρο 2.1.3. «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura » του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία και η βελτίωση των οικοσυστημάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας και των ειδών που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ (Φυσικών Οικοτόπων) και 79/407 ΕΟΚ (αγρίων πτηνών).

Το μέτρο 2.1.3. του ΠΑΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό 76,54% κατά μέσο όρο , σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του προγράμματος και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά .

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 5 €/στρέμμα.

Η Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης είναι από 21/10/2013 έως 8/11/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου 2.1.3. «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura », υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:

1.Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γρεβενών (τηλέφωνο 24623-53087)

2.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων

www.minagric.gr

3.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr

4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις.

Ο Δ/ντής

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Νικηφόρος Χατζηγεωργίου

Απόφαση για άνοιγμα των καταστημάτων 4 Κυριακές το χρόνο στη Δυτική Μακεδονία

Απόφαση για άνοιγμα των καταστημάτων 4 Κυριακές το χρόνο στη Δυτική Μακεδονία

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας – Εορδαίας ενημερώνει τα μέλη του πως ξεκινάει χειμερινό ωράριο των καταστημάτων από την Δευτέρα 28/10/2013 το οποίο και ανακοινώνουμε.

Διευκρινίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τον νέο νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης προστίθενται δύο επί πλέον εκπτωτικές περίοδοι (εμβόλιμα δεκαήμερα εκπτώσεων).

Το πρώτο αφορά το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, και το δεύτερο το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Επίσης δίνει την δυνατότητα στα καταστήματα να ανοίξουν 7 Κυριακές τον χρόνο (δυο πριν τα Χριστούγεννα-1 στην αρχή κάθε εκπτωτικής περιόδου και 1 την Κυριακή των Βαΐων), αφού στην Δυτική Μακεδονία αποφασίστηκε από τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες να αποκλειστούν οι υπόλοιπες Κυριακές του χρόνου.

Μετά από σύσκεψη στην Περιφέρεια όλων των Εμπορικών Συλλόγων της Δ. Μακεδονίας, αποφασίστηκε ΟΜΌΦΩΝΑ τα καταστήματα να ανοίξουν 4 Κυριακές στην περιφέρειά μας.

Δύο πριν τα Χριστούγεννα και από μία την πρώτη Κυριακή των κανονικών εκπτώσεων (Φεβρουάριος-Ιούλιος).

Ετσι τα καταστήματα σε όλη την Δ. Μακεδονία θα παραμένουν κλειστά ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ.

Θεωρώντας πως η αγορά πρέπει να λειτουργεί με ενιαίο τρόπο, καλούμε όλα τα εμπορικά καταστήματα να ακολουθήσουν το ωράριο που ανακοινώνει ο Σύλλογος.

Σαν διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας – Εορδαίας συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως αυτό που λείπει από τον καταναλωτή, δεν είναι ο χρόνος για να κάνει τα ψώνια του, αλλά η οικονομική του δυνατότητα.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΕΟΡΔΑΙΑΣ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-ΩΡΑΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

grevenamedia.gr

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ!!!

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αιανής Κοζάνης από την είδηση πως 40χρονος πέθανε στην προσπάθειά του να πιει...δυο ολόκληρα μπουκάλια ουίσκι σε χρόνο ρεκόρ για να κερδίσει ένα στοίχημα.

Ολα ξεκίνησαν όταν μια παρέα έβαλε ένα στοίχημα για το ποιος θα μπορέσει να πιει πιο γρήγορα είνα ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι. Ενα ένα τα μέλη της παρέας άρχισαν να υποχωρούν. Ο μόνος που συνέχισε ήταν ο 40χρονος ο οποίος είχε καταφέρει μέσα σε 20 λεπτά της ώρας να πιει δύο ολόκληρα μπουκάλια ουίσκι. Λίγο αργότερα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ιατροδικαστής Γιάννη Φούντας μιλώντας στο Kozanimedia ο άτυχος άνδρας είχε προβλήματα με την καρδιά του το οποίο ίσως δε γνώριζε, σημειώνοντας πως «επιβαρύνεται ο οργανισμός από μεγάλη ποσότητα αλκοόλ».

Ο ίδιος προσέθεσε πως φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η τοξικολογική εξέταση, μετά και τη λήξη όλων των στοιχείων, με τον κ. Φούντα να λέει πως «δε μπορούμε να γνωρίζουμε τι συνέβη και εάν έφτασε στα όρια του αλκοολικού κώματος. Φαίνεται να είχε τις αισθήσεις του. Πάντως μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο».

vatolakkiotis

Νέος φόρος στα ακίνητα. Είναι καιρός να ξεσηκωθούμε…

Τον μόνιμο φόρο που θα πληρώνουν από του χρόνου όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Παρά το γεγονός ότι ο ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) αντικαθιστά το χαράτσι της ΔΕΗ και τον ΦΑΠ και παρ’ ότι το υπουργείο λέει ότι θα είναι κατά μέσο όρο 16% χαμηλότερος, η ουσία είναι ότι από εδώ και στο εξής η περιουσία μας θα φορολογείται. Κι όχι μόνο τα σπίτια μας αλλά για πρώτη φορά και τα χωραφάκια ή οι κήποι στο χωριό.
Ένα ακόμη σημαντικό και ταυτόχρονα τραγικό που πρέπει να τονιστεί για να μην… μας περνάνε και για κορόιδα είναι ότι ο νέος φόρος θα επιβληθεί πάνω σε ανύπαρκτες αξίες. Δηλαδή, με δεδομένο ότι οι αξίες των ακινήτων έχουν καταρρεύσει, η επιβολή ενός φόρου με βάση την αντικειμενική τιμή του που είναι κατά πολύ υψηλότερη από την εμπορική ουσιαστικά είναι κλοπή.
Εκατομμύρια ιδιοκτήτες έχουν σήμερα περιουσίες που στα χαρτιά της εφορίας κοστίζουν 1 και 2 φορές πάνω και πάνω σ’ αυτές τις αξίες θα επιβληθεί ο νέος φόρος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου:
 • Ο νέος φόρος ακινήτων είναι μεσοσταθμικά μειωμένος κατά 16% σε σχέση με τον προηγούμενο φόρο. Όμως, δεν πρόκειται για φόρο περιουσίας, αλλά για φόρο που επιβάλλεται ανά ακίνητο, αντικαθιστά το ΕΕΤΗΔΕ και τον ΦΑΠ, έχει προοδευτικότητα, βοηθά την φορολογική Διοίκηση καθώς ξέρει ακριβώς το φόρο που θα εισπράξει σε αντίθεση με το φόρο περιουσίας που αλλάζει ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και επιβάλλεται ανεξαρτήτως του είδους του προσώπου : είτε είναι φυσικό είτε νομικό, είτε νομική οντότητα.
 • Επίσης, είναι χαμηλότερος από τον προηγούμενο φόρο, ενώ για τους αγρότες όπου για πρώτη φορά πληρώνουν, προκύπτει ένα ελάχιστο κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των αγροτεμαχίων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα.
 • Αντίθετα, απαλλάσσονται από το φόρο ή πληρώνουν με μεγάλη έκπτωση οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις. Συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι και φτωχά νοικοκυριά) με οικονομική αδυναμία, είτε εξαιρούνται είτε έχουν πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις. Δεν πρόκειται να πληρώσουν πολίτες που αντικειμενικά δεν μπορούν.
 • Η Κυβέρνηση κατανοεί πλήρως την κοινωνία και τα όριά της και σε καμία περίπτωση δε θα υπέβαλε σε περαιτέρω δυσκολίες τους Έλληνες που έχουν ήδη πληγεί από την κρίση.
Κύρια χαρακτηριστικά του ενιαίου φόρου ακινήτων
Κατηγορίες Ακινήτων:
Κτίρια
Ακολουθήθηκε το μοντέλο ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ)
Έχει όμως πολλές περισσότερες φορολογικές ζώνες (20) σε σχέση με το ΕΕΤΗΔΕ.
Η διαφορά ΕΕΤΗΔΕ –ΕΝΦΑ είναι κατά μ.ο. -16%. Η διαφορά ξεκινά από μείον 10 και φθάνει στο μείον 29% χαμηλότερα από τον προηγούμενο φόρο.
Στις 5 πρώτες ζώνες βρίσκεται το 85% των κτηρίων.
Ο φόρος αυξομειώνεται ανάλογα με συντελεστές παλαιότητας, ορόφου (αυξάνεται από τον 2ο όροφο και πάνω) και προσόψεως.
Οι μονοκατοικίες θα έχουν συντελεστή 1,03 και θα προσμετράται η ηλικία τους.
Προσοχή: μόλις το 0.6% των μονοκατοικιών θα πληρώσει μεγαλύτερο φόρο σε σχέση με τον προηγούμενο.
Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως όταν πρόκειται για οικοδομές της τελευταίας 10ετίας, επειδή η ΔΕΗ υπολόγιζε κύριους και βοηθητικούς χώρους ενιαία, και τώρα αυτό διαχωρίζεται, θα προκύπτει χαμηλότερος φόρος.
Γήπεδα εντός σχεδίου (αστικά οικόπεδα)
Υπολογίζεται η τιμή του οικοπέδου όπως υπολογίζεται και τώρα
25 οι φορολογικές ζώνες από 20ευρ/στρ – 30.000 ευρ/στρ
Τα ¾ των οικοπέδων βρίσκονται σε ζώνες που πληρώνουν μέχρι 250 ευρ/στρ
Συνήθως οι εκτάσεις στα αστικά οικόπεδα δεν είναι μεγάλες και πολλές φορές οι συνδικαιούχοι μοιράζονται τον φόρο.
Η όποια φορολογία μένει για αστικό οικόπεδο στο οποίο υπάρχει κτίσμα είναι -25%.
Νομικό πρόσωπο : ο Φόρος πλέον εκπίπτει ως δαπάνη και άρα αυτό που καταβάλλεται είναι μειωμένο κατά 26%
Σε αγροτεμάχια που έχουν μέσα κτίριο, μπορεί να χαρακτηριστεί ως βοηθητικό κτίριο και να πληρώνει 10%
Γήπεδα εκτός σχεδίου (αγροτεμάχια)
Το 90% των μην αστικών οικοπέδων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα.
Θα υπάρχουν 10 ζώνες
Θα προσμετράται και ο συντελεστής τοποθεσίας, αλλά και ο συντελεστής χρήσης ( μονοετής καλλιέργεια 1, ελαιώνας 2, πολυετής καλλιέργεια: 2,5)
Βοηθητικός χώρος σε αγροτεμάχιο : φόρος 10%
Τα μαντριά θα πληρώνουν κανονικό φόρο
Ποιοι δεν απαλλάσσονται και ουσιαστικά για πρώτη φορά φορολογούνται
Κόμματα
Συνδικαλιστικές οργανώσεις
Κτίρια Νοσοκομείων που αξιοποιούνται εμπορικά
Ακίνητα και εκτάσεις επιταγμένες από το στρατό
Τράπεζα της Ελλάδος
Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου
Απαλλαγές
Ευπαθείς ομάδες
50% έκπτωση στο φόρο για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (7.000 + 1000 για κάθε παιδί)
100% απαλλαγή για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και 3 ή περισσότερα παιδιά (δηλαδή: έως 11.000)
Νομικά πρόσωπα
Αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει χαμηλό τζίρο (δηλαδή όταν ο τζίρος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του φόρου
Αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει υποστεί 30% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

aetos-grevena

 


Ακολουθείσθε μας στο Facebook

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Grevena Γρεβενα Grevena Γρεβενα Grevena Γρεβενα Grevena Γρεβενα Grevena